Så hittar du till färjan

I Oskarhamn: Kör mot Oskarshamn, följ skyltarna mot Gotland, och följ sedan skyltarna mot Öland när de dyker upp.

I Byxelkrok: Kör mot Byxelkrok, följ sedan skyltar mot hamnen och Oskarshamn.

 

Husdjur välkomna.

När du kommer fram

Har du bokat ställer du dig i kön för bokade bilar. 
- I Oskarshamn är det fil 1 och 2. MC och Cyklar i fil 3
- I Byxelkrok är det fil 1, 2 och 3.

Har du inte bokat ställer du dig i kön för obokade bilar.
- I Oskarshamn är det fil 4.
- I Byxelkrok är det fil 4.

Du ska vara på plats en halvtimme innan avfärd. Är du inte på plats i tid, förlorar du din bokade plats till förmån för väntekön. Observera att du då inte får tillbaka pengarna om du kommer försent och färjan är fullastad.

Det finns inget biljettkontor, utan vi kommer ut och kontrollerar gjorda bokningar online och säljer sedan eventuella obokade biljetter i mån av plats. Dessa biljetter betalas i Cafeterian ombord. 
Vi tar kort och swish (nr 1236290068 uppge namn och registreringsnummer). 

Ombord på färjan

Fartyget är rökfritt.

Överfarten Oskarshamn-Byxelkrok tar cirka 1 timme och 55 minuter. Ombord finns servering som erbjuder varmkorv, grillade smörgåsar, kaffe, te och kakor, öl och vin, glass mm.

Tyvärr måste vi informera om att färjan, som är en gammal dam, inte är anpassad för rörelsehindrade passagerare. Det är trappor upp till passagerarutrymmena, och det finns inte hiss.

Vid inställda turer pga hårt väder hänvisas färjans bokade passagerare utan bil till lokalbussar mellan Byxelkrok och fastlandet via Kalmar. Se www.klt.se för tidtabell!

Biljettpris för buss ersätts då av Ölandslinjen AB.

How to find the ferry

In Oskarshamn: Head for Oskarshamn, follow the signs to ”Gotland”, until the signs to ”Öland” appear. Follow the Öland signs.

In Byxelkrok: Drive to Byxelkrok, then follow the signs to “hamnen” and “Oskarshamn”.

 

Pets are welcome.

At the ferry

If you’ve made a reservation, park in the lanes for booked cars.
- In Oskarshamn lanes 1 and 2. MC and bikes in lane 3.
- In Byxelkrok lanes 1, 2 and 3


If you do not have a reservation, park in the  Stand by lanes.
- In Oskarshamn lane 4.
- In Byxelkrok lane 4.


You have to be at the ferry 30 minutes before departure. If you are late, you could loose your reservation to unbooked vehicles in stand by lane. Please observe, there is no ticket refund if you are late and the ferry is fully loaded when you arrive.

There is no ticket office, we sell our tickets online. Available tickets are sold and paid for in the Cafeteria onboard.
We accept cash (SEK), but prefer payment by credit/debet cards.

On board the ferry

No smoking onboard.

The passage lasts for approximately 1 hours and 55 minutes. On board there is a small cafeteria serving hot and cold drinks, hot dogs, sandwiches, ice cream, beer and wine etc.

We are sorry to inform that the ferry is an old lady, and not suitable for mobility impaired passengers. There are stairs to the accomodation, and no elevator.

 

When departures are cancelled due to rough wind and sea state, booked passengers without car are referred to local busses between Byxelkrok and mainland via Kalmar.

Please, see www.klt.se for timetable!

Ticket prize for bus is then refunded by Ölandslinjen AB.

Länkar och information

Ölandslinjen AB

Öhnellsgatan 17

392 30 KALMAR

Telefon 070-60 555 60

E-post drift.olandslinjen@gmail.com

Ställ en fråga