Så hittar du till färjan

I Oskarhamn: Kör mot Oskarshamn, följ skyltarna mot Gotland, och följ sedan skyltarna mot Öland när de dyker upp.I Byxelkrok: Kör mot Byxelkrok, följ sedan skyltar mot hamnen och Oskarshamn.


Husdjur välkomna.

När du kommer fram

Har du bokat ställer du dig i kön för bokade bilar. 
- I Oskarshamn är det fil 3 och 4.
- I Byxelkrok är det fil 1, 2 och 3.

Har du inte bokat ställer du dig i kön för obokade bilar.
- I Oskarshamn är det fil 1 och 2.
- I Byxelkrok är det fil 4.

Du ska vara på plats en halvtimme innan avfärd. Det finns inget biljettkontor, utan vi kommer ut kontrollera gjorda bokningar online och säljer eventuella obokade gående/cyklister/MC biljetter på kajen.
Vi tar kort och swish (nr 1236290068 uppge namn och registreringsnummer). 

Ombord på färjan

Överfarten Oskarshamn-Byxelkrok tar cirka 1 timme och 55 minuter. Ombord finns servering som erbjuder varmkorv, grillade smörgåsar, kaffe, te och kakor, öl och vin, glass mm.

How to find the ferry

In Oskarshamn: Head for Oskarshamn, follow the signs to ”Gotland”, until the signs to ”Öland” appear. Follow the Öland signs.In Byxelkrok: Drive to Byxelkrok, then follow the signs to “hamnen” and “Oskarshamn”.

At the ferry

If you’ve made a reservation, park in the lanes for booked cars.
- In Oskarshamn lanes 3 and 4.
- In Byxelkrok lanes 1, 2 and 3


If you do not have a reservation, park in the lanes for unbooked cars.
- In Oskarshamn lanes 1 and 2.
- In Byxelkrok lane 4.


You have to be at the ferry 30 minutes before departure. There is no ticket office, we sell our tickets online or at the quay.
We accept creditcards and cash. 

On board the ferry

The passage lasts for approximately 2 hours and 5 minutes.On board there is a small cafeteria serving hot and cold drinks, sandwiches, ice cream, beer and wine etc.

Länkar och information

Ölandslinjen AB

Norrbödagatan 3

387 73 LÖTTORP

Telefon 0721-77 77 32

E-post olandslinjen@gmail.com

Ställ en fråga