Tidtabell till färja m/s Solsund

Restid Oskarshamn-Byxelkrok ca 2 h 5 min Byxelkrok-Oskarshamn 2 h 20 min

(vid hög sjögång kan trafiken komma att ställas in)

Obs ! 28/7 (avgång Oskarshamn 08:00 & 16:00 Byxelkrok 11:00 & 18:00)